Tuulivoimainsinööri

Ammatit Julkaistu

Tuulivoimainsinöörit työskentelevät energiateollisuudessa. Työ voi olla painottunut energiantuotannon valvontaan, tuulivoimaloiden tai tuulipuistojenkunnossapitoon, suunnitteluuntai rakentamiseen, tuotekehitykseen tai tekniseen asiakaspalveluun.Ammatissa tarvitaan tuulivoimatekniikan ja energiantuotannon tuntemusta sekä suunnitteluosaamista, esimiestaitoja ja yhteistyötaitoja.

Energiateollisuus: energiayhtiöt, sähköyhtiöt.

Energiateollisuuden palveluntuotantoyritykset: suunnittelutoimistot, insinööritoimistot, urakointiliikkeet, huoltoyhtiöt.

Laitteita valmistava kone- ja metallituoteteollisuus sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tuulivoimainsinööri

Tuulivoimainsinöörin on tunnettava tuulivoimatekniikkaa ja energiantuotantoprosessit.

Ammatissa tarvitaan myös sähkötekniikan, automaatiotekniikanja mekaniikan (konetekniikan) perusosaamista sekä laitteiden tuntemusta.

Markkinointi- ja myyntityöt edellyttävät kaupallista osaamista.

Ammatissa tarvitaan organisointitaitoja, suunnitteluosaamista ja työnjohtotehtävissä myös esimiestaitoja.

Ammatissa tarvitaan myös ongelmanratkaisutaitoja ja taloudellista ajattelua.

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

Tietotekniikkaa on hallittava.

Kielitaito on tarpeen teknisen kirjallisuuden ymmärtämiseksi sekä kansainvälisissä tehtävissä toimimiseksi.

Tekniikan kehitystä on seurattava jatkuvasti, sillä järjestelmät kehittyvät koko ajan.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella energiatekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös muun muassa konetekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja sähkötekniikkaa. 

Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti energiatekniikkaa opiskellen. 

Teknisissä tieteissä voi opiskella myös konetekniikkaa, automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4497 €/kk

Yksityinen sektori

4498 €/kk

Julkinen sektori

4437 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut