Arbetsgemenskap

En välmående arbetsgemenskap hjälper din organisation att nå framgång. På Jobbmarknaden berättar vi hur du kan utveckla personalens kompetens och hjälpa din arbetsgemenskap att bli bättre än någonsin.

I den här sektionen hittar du information för att utveckla arbetstagarnas kompetens och upprätthålla välbefinnandet i din arbetsgemenskap. Bekanta dig också med hur du kan lösa konflikter på arbetsplatser.

Om din arbetsgemenskap berörs av omställningsförhandlingar eller eventuellt behov av att permittera eller säga upp en person, bekanta dig med vår sektionen Förändringssituationer i anställningsförhållandet.

  • Personalens kompetens påverkar organisationens funktion och framgång. Utvecklingen av de anställdas kunskaper och färdigheter är till nytta för hela arbetsgemenskapen och för dig som arbetsgivare.

  • Varje arbetstagare ansvarar för arbetsgemenskapens välmående. En arbetsför och motiverad personal hjälper till att uppnå målen.

  • Det kan uppstå konfliktsituationer i arbetsgemenskapen. Som arbetsgivare ska du identifiera arbetsgemenskapens utmaningar och försöka lösa problemen.

Uppdaterad: