Lärande i arbetslivet

Om du lär dig bäst i arbetet kan lärande i arbetslivet vara ett lämpligt alternativ för dig som vill avlägga en examen eller utveckla ditt kunnande.

Med lärlingsutbildning skaffar du dig ett yrke på din arbetsplats

Lärlingsutbildning är ett arbetsförhållande på viss tid som du ingår tillsammans med din arbetsplats och den som ordnar utbildningen. Arrangören för lärlingsutbildningen tar hand om avtalsarrangemangen och ansvarar för att skapa en läroplan tillsammans med de övriga parterna.

Med lärlingsutbildning kan du avlägga vilken slags yrkesinriktad examen som helst eller delar av examen på andra stadiet. Med hjälp av lärlingsutbildning kan du alltså få skolning till yrket på din arbetsplats, lära dig nytt och få arbetserfarenhet. Studierna kan kompletteras med teoristudier som avläggs vid din läroanstalt. Lärlingsutbildningen är vanligtvis avgiftsfri och du får under utbildningstiden avlöning enligt kollektivavtalet för branschen.

Om du är i arbetslivet kan du fråga din arbetsgivare om du kan genomföra lärlingsutbildningen på din arbetsplats.

Om du inte ännu är har ett arbete ska du först själv hitta en arbetsplats där du kan arbeta som lärling. Du kan söka efter lärlingsutbildningsplatser bland Jobbmarknadens jobbannonser eller ta kontakt med arbetsgivare som intresserar dig. Om du är arbetslös arbetssökande lönar det sig för dig att tillsammans med din sakkunniga på arbets- och näringsbyrån eller försöksommunen att reda ut om du har möjlighet att få lönesubvention under din lärlingsutbildning. Ta kontakt med din närmaste lärlingsutbildningsarrangör då du hittat en lämplig arbetsplats med lärlingsutbildning.

Mer information

Med lönesubvention kan du sysselsätta dig med arbetsuppgifter dina kompetenser inte ännu fullt räcker till

Om det är utmanande för dig att bli sysselsatt på grund av att du saknar en del kunnande som krävs för arbetet kan du sysselsätta dig med hjälp av lönesubvention. Med hjälp av lönesubvention kan du i ditt arbete utveckla yrkeskunnighet samtidigt som du arbetar.

Be din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket att ge dig information om dina möjligheter att få lönesubvention. Om du har möjlighet att få lönesubvention ska du ta kontakt med intressanta arbetsgivare och tala om för dem att det är möjligt att få lönesubvention med tanke på en anställning av dig.

I Trainee-programmet skolar ett företag den som är i början av sin arbetskarriär till att bli en specialist inom företaget

Om du är en högskolestuderande i slutskedet av dina studier eller nyutexaminerad från en högskola kan du delta i ett trainee-program som arrangeras av något företag.

Syftet med trainee-programmet är att utbilda specialister som är i början av sin karriär till att bli företagets arbetstagare. Du kan alltså lära dig ett arbete och utveckla din kunnighet i samband med praktiska arbetsuppdrag. Vid sidan om arbetet arrangeras ofta olika slags skolningar.

I arbetspraktik kan du sätta teori i praktik

Arbetspraktiken är en viktig del av flera yrkesinriktade utbildningar och yrkeshögskoleexamen. Även universitetsstudier kan inkludera arbetspraktik.

Under praktiken får du ett tillfälle att sätta teori i praktik, och därmed förbättrar studierna i en äkta arbetsmiljö din yrkeskunnighet och lär dig att implementera dina kunskaper och färdigheter. Du kan samtidigt bekanta dig med en intressant arbetsgivare. Det lönar sig att sätta tid på att välja platsen för arbetspraktik eftersom det kan inverka på din sysselsättning i fortsättningen.

Arbetsprövning tillåter dig att pröva på branschens lämplighet

Om du är arbetslös eller i deltidsarbete och vill pröva på om någon viss bransch skulle passa dig eller om du vill reda ut hurudana arbetsuppgifter som hör till yrket kan du söka dig till arbetsprövning. Arbetsprövningen verkställs åt dig i form av nya uppgifter.

Tjänster
Läs mer

Uppdaterad: