Utbildning

Saknar du yrkesutbildning, vill du utveckla din yrkesskicklighet eller studera inom en helt ny bransch? På Jobbmarknad hittar du information om olika studiealternativ och finansiering av studierna.

I den här sektionen hittar du information om hur du kan studera på olika sätt och i olika livssituationer. Du kan också läsa om kompetensutveckling eller studier utomlands. Du hittar också information om hur du tryggar din utkomst under studierna.

Om du är i början av din karriär eller funderar på vilken bransch eller vilket yrke som passar dig, bekanta dig också med vårt innehåll om Karriär och anställning.

Du hittar information om studerandes utkomstskydd för arbetslösa under Utkomstskydd för arbetslösa.

Om du är intresserad av att studera utomlands,bekanta dig med sektionen Internationalitet.

Gemensamma ansökan till studier som inleds hösten 2023

Ansökningstiden för utbildningar efter den grundläggande utbildningen är i februari-mars, 21.2–21.3.2023. Den första gemensamma ansökan till högskolor är 4.1–18.1.2023 och den andra 15.3–30.3.2023.

Lue koko uutinen
kuvituskuva

Uppdaterad: