Företagande som bisyssla

Du kan också inleda företagsverksamhet vid sidan av ditt lönearbete. Då är det fråga om företagande som bisyssla. Du får dina huvudsakliga inkomster från ditt lönearbete, så du kan pröva på att arbeta som företagare på ett säkrare sätt. Som företagare i bisyssla kan du få extra inkomster eller nytt innehåll i ditt liv.

Som företagare i bisyssla är det bra att beakta den eventuella inverkan även småskalig företagsverksamhet har på beskattningen och på utkomstskyddet för arbetslösa. Det är bra att tillsammans med Skatteförvaltningen kontrollera hur tilläggsinkomsterna från företagsverksamheten i bisyssla påverkar beskattningen av dina inkomster.

Om ditt lönearbete upphör medan du är företagare i bisyssla kan du ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa. Då anpassas beloppet av utkomstskyddet enligt inkomsterna från ditt företagande.

Uppdaterad: