Utkomstskydd för arbetslösa

Syftet med utkomstskydd för arbetslösa är att ersätta de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar dig.

För att få utkomstskydd för arbetslösa måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande till exempel i arbets- och näringstjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster. Olika former av utkomstskydd för arbetslösa är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. 

Den nya kundservicemodellen för arbetssökande har tagits i bruk vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsöken 2.5.2022. Som arbetssökande får du intensivt stöd vid personliga och regelbundna möten genast från början av din jobbsökning.

Läs mer

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Uppdaterad: