Omställningsförhandlingar 

Omställningsförhandlingar är gemensam verksamhet mellan arbetsgivaren och personalen i syfte att säkerställa personalens möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden.

Som arbetsgivare omfattas du av den lagstadgade förhandlingsskyldigheten om du regelbundet sysselsätter minst 20 arbetstagare och din organisation kommer att

  • göra omställningar i minst en arbetstagares arbetsuppgifter, arbetsmetoder eller arrangemang av arbetsutrymmen eller arbetstid,
  • göra åtgärder som kan leda till att en eller flera arbetstagare permitteras, sägs upp eller överförs till anställning på deltid av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker,
  • fatta beslut om permittering eller
  • överlåta affärsverksamheten.

Innan omställningsförhandlingarna inleds ska du lämna ett skriftligt förhandlingsförslag där åtminstone tidpunkten för förhandlingarna, platsen där förhandlingarna ordnas och ett förslag på de ärenden som ska behandlas anges. Vid förhandlingarna ska grunderna för, verkningarna av och alternativen till åtgärder som gäller personalen behandlas. Ofta har vardera parten en separat företrädare med i förhandlingarna. Vid omställningsförhandlingar ska parterna agera konstruktivt och föra förhandlingar i en anda av samarbete för att uppnå enighet.

Det finns noggranna tidsfrister för omställningsförhandlingarna, och om man bryter mot dem kan det leda till ersättningsavgifter eller böter. Bekanta dig noggrant med anvisningarna om omställningsförhandlingar. 

Om du har färre än 20 anställda gäller inte omställningsförhandlingarna dig. Ändå ska du före uppsägning ge dina arbetstagare en redogörelse för orsakerna till uppsägningen och alternativen samt informera dem om de sysselsättningstjänster som finns att tillgå.

Tjänster
Mer information

Uppdaterad: