Inhyrd arbetstagare

Du kan sysselsätta dig själv som inhyrd arbetstagare via ett bemanningsföretag.

I ett anställningsförhållande som inhyrd arbetskraft finns tre parter: arbetstagaren, bemanningsföretaget och användarföretaget.

Ett företag som behöver arbetstagare kan ingå ett avtal med ett bemanningsföretag för att hyra in arbetstagare.

Som arbetstagare ingår du ett arbetsavtal med bemanningsföretaget, som blir din arbetsgivare och som betalar din lön. Du arbetar ändå på användarföretagets arbetsplats, och användarföretaget ansvarar för handledningen och styrningen av ditt arbete. Som inhyrd arbetstagare kan du samtidigt vara anställd hos flera olika användarföretag.  

Inhyrd arbetskraft omfattas i regel av samma lagstiftning som andra anställningsförhållanden, men i arbetsavtalslagen finns bestämmelser som särskilt gäller inhyrt arbete. På Arbetarskyddets och arbets- och näringsministeriets webbplatser hittar du mer information om inhyrt arbete. 

Läs mer
Mer information

Uppdaterad: