Att uppmärksamma personalen

Genom att uppmärksamma din personal kan du skapa en positiv arbetsgivarbild.

Ett sätt att som arbetsgivare berätta för personalen att deras arbetsinsats är viktig är att uppmärksamma dem under olika bemärkelsedagar. Till exempel en födelsedag, jul eller ett jämnt antal tjänsteår kan vara bra stunder att uppmärksamma en arbetstagare med en gåva.

Erbjud alla arbetstagare gåvor eller förmåner jämlikt oberoende av deras ställning eller arbetsresultat. Gåvan kan vara till exempel ett föremål, en inträdesbiljett, en tjänst eller ett specifikt presentkort.

Kom ihåg att ta reda på hur gåvor och personalförmåner ska beaktas i beskattningen.

Mer information

Uppdaterad: