Internationalitet

Är du på väg till Finland att jobba eller studera? Eller är du ute efter nya erfarenheter och söker arbete utomlands?

I den här sektionen hittar du information om att arbeta och studera i Finland som en invandrare. Du får också information om tjänster riktade till invandrare som befrämjar sysselsättning och integration.

Om du tänker fara utomlands för att studera eller arbeta, hittar du en minneslista över saker att göra innan du far. Du får också tilläggsinformation om att studera utomlands.

Om du är i början av din karriär eller funderar på vilken bransch eller vilket yrke som passar dig, bekanta dig med sektionen Karriär och anställning. I sektionen Utbildning hittar du information om hur du kan studera på olika sätt och i olika livssituationer. On du söker jobb hittar du i sektionen Jobbsökning tips som stöder din arbetssökning och information om tjänster som främjar sysselsättning.

Sinuna-identifiering på Jobbmarknaden

Sinuna-identifikationen på Jobbmarknaden är avsedd för dem som inte har möjlighet till stark autentisering.

Läs mer
  • Vill du studera i Finland kortvarigt eller avlägga en hel examen? Ta reda på om du behöver visum eller uppehållstillstånd.

  • Har du planerat att åka utomlands för att arbeta? Innan du börjar söka jobb utomlands bör du klargöra dina språkkunskaper och din kompetens samt sysselsättningsläget inom din bransch i destinationslandet.

  • Då du studerar utomlands utvecklar du dina språkfärdigheter och får värdefull erfarenhet som du garanterat har nytta av i framtiden.

Uppdaterad: