Internationalitet

Är du på väg till Finland att jobba eller studera? Eller är du ute efter nya erfarenheter och söker arbete utomlands?

I den här sektionen hittar du information om att arbeta och studera i Finland som en invandrare. Du får också information om tjänster riktade till invandrare som befrämjar sysselsättning och integration.

Om du tänker fara utomlands för att studera eller arbeta, hittar du en minneslista över saker att göra innan du far. Du får också tilläggsinformation om att studera utomlands.

Om du är i början av din karriär eller funderar på vilken bransch eller vilket yrke som passar dig, bekanta dig med sektionen Karriär och anställning. I sektionen Utbildning hittar du information om hur du kan studera på olika sätt och i olika livssituationer. On du söker jobb hittar du i sektionen Jobbsökning tips som stöder din arbetssökning och information om tjänster som främjar sysselsättning.

Är du på väg till Finland som arbetstagare?

På Jobbmarknaden finns det information om att börja arbeta och arbetslivet i Finland. Läs mer:

Jag har för avsikt att komma till Finland och jobba

Vill du studera?

Om du är student eller vill söka utbildning kan du få råd om hur du organiserar ditt uppehälle och information om olika sätt att studera antingen heltidigt eller vid sidan av ett arbete. Läs mer:

Jag vill studera

Ansöker du om utkomstkydd för arbetslösa?

Syftet för utkomstskyddet för arbetslösa är att kompensera för de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar dig. Det första du behöver göra är att registrera dig som arbetssökande i arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster. Läs mer:

Jag ansöker om utkomstkydd för arbetslösa

  • När du vill flytta till Finland för att börja jobba, måste du hitta ett jobb och få dina tillståndsärenden i skick. När du börjar jobba, gör ett skriftligt arbetsavtal med din arbetsgivare.

  • Vill du studera i Finland kortvarigt eller avlägga en hel examen? Ta reda på om du behöver visum eller uppehållstillstånd.

  • Har du planerat att åka utomlands för att arbeta? Innan du börjar söka jobb utomlands bör du klargöra dina språkkunskaper och din kompetens samt sysselsättningsläget inom din bransch i destinationslandet.

  • Då du studerar utomlands utvecklar du dina språkfärdigheter och får värdefull erfarenhet som du garanterat har nytta av i framtiden.

Uppdaterad: