Internationalitet

Är du på väg till Finland att jobba eller studera? Eller är du ute efter nya erfarenheter och söker arbete utomlands?

I den här helheten hittar du information om att arbeta och studera i Finland som en invandrare. Du får också information om tjänster riktade till invandrare som befrämjar sysselsättning och integration.

Om du tänker fara utomlands för att studera eller arbeta, hittar du en minneslista över saker att göra innan du far. Du får också tilläggsinformation om att studera utomlands.

  • Om du har flyttat till Finland lönar det sig för dig att reda ut vilken slags utbildning som förbättrar dina möjligheter till integrering och att hitta arbete.

  • Har du planerat att åka utomlands för att arbeta? Innan du börjar söka jobb utomlands bör du klargöra dina språkkunskaper och din kompetens samt sysselsättningsläget inom din bransch i destinationslandet.

  • Då du studerar utomlands utvecklar du dina språkfärdigheter och får värdefull erfarenhet som du garanterat har nytta av i framtiden.

Uppdaterad: