Arbetstillståndstjänster

Utlänningarnas rätt att arbeta i Finland bestäms av deras nationalitet.

En arbetstagare som är medborgare i ett land annat än ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, behöver vanligtvis antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete för att kunna arbeta. Vissa uppgifter som uttryckligen nämns i utlänningslagen kan utföras med eller utan visum under en begränsad tid.

Arbetstagarens uppehållstillstånd utfärdas i två fas. AN-byrån fattar ett delbeslut om arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd och Migrationsverket fattar det slutliga beslutet. AN-byråns delbeslut bygger på en helhetsbedömning som omfattar en bedömning av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren och arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar. Arbetstagarens inkomst från förvärvsarbete måste också säkerställas.

Arbetstagarens uppehållstillstånd behandlas centraliserat vid AN-byråerna i Sydöstra Finland, Birkaland, Norra Österbotten och Nyland. På Åland handläggs ansökningar av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Ansökningarna om arbetstillstånd behandlas fr.o.m. 15.9.2022 riksomfattande

Verksamheten vid enheterna för arbetstillstånd ändras vid Sydöstra Finlands, Birkalands, Norra Österbottens och Nylands AN-byråer fr.o.m. 15.9.2022.

I fortsättningen behandlas ansökningarna om arbetstillstånd regionalt utan regionala befogenhetsgränser.

Ändringen gäller inte Åland. För närvarande behandlas ansökningar om arbetstillstånd regionalt och befogenheterna baserar sig på var arbetet utförs.

Det sker inga ändringar i behandlingen av ansökningarna, men  telefonservicenumret och e-postadressen för Tjänster som berör arbetstillstånd blir riksomfattande. Postadresserna förblir oförändrade.

Mer information

Uppdaterad: