Studera utomlands

Då du studerar utomlands utvecklar du dina språkfärdigheter och får värdefull erfarenhet som du garanterat har nytta av i framtiden.

Studier utomlands

Du kan studera utomlands i olika livsskeden. Dina studier kan pågå från några veckor till några år.

Om du studerar i Finland kan du ansöka om att åka som utbyteselev utomlands. Under utbytet kan du avlägga en del av studierna för en finländsk examen. Din läroanstalt ger dig mer information om utbytesstudier.

Du kan även avlägga en hel examen utomlands. Då kan studierna vara i flera år, beroende på studiernas omfattning.

Praktik utomlands

Du kan utföra till dina studier tillhörande praktik utomlands. Det är primärt möjligt för studerande och nyutexaminerade. Praktik stöder

  • din yrkesmässiga utveckling,
  • dina språkfärdigheter samt
  • din och din arbetsgivares internationalisering.

Om du studerar vid en yrkesmässig högskola kan du ansöka om arbetspraktikplats utomlands via din egen läroanstalt.

Om du är högskolestuderande kan du hitta arbetspraktikplatser till exempel via

  • dina egna kontakter vid din högskola,
  • via undervisningsstyrelsen (EDUFI-praktik),
  • en internationell studentorganisation eller
  • så kan du självständigt ta kontakt direkt med arbetsgivare utomlands.

Kontrollera med din egen högskola om du kan ansöka om praktikstöd. Du kan få Erasmus+ -stöd då du utför din praktik i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien eller Turkiet. Du kan ansöka om praktikplats till exempel via EURES-portalen.

Om du är arbetslös nyutexaminerad och ung kan du ansöka om

  • arbetsplatspraktik utomlands via olika program och projekt eller
  • arbetslivsträning utomlands.

Om du är mellan 18 och 35 år och nyutexaminerad från en yrkeshögskola på andra stadiet kan du ansöka utomlands till praktik med Erasmus+ -stöd via Allianssis ungdomsutbytesprogram Ready for Life.

Om du studerar vid en högskola och det högst gått ett år sedan du tog din examen kan du ansöka om EDUFI-praktikplatser via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktik stöder dina studier och ökar dina yrkeskunskaper. Utbildningsstyrelsen beviljar dig även en stödpeng för din praktik.

Mer information om olika möjligheter att internationalisera sig får du på Utbildningsstyrelsens Maailmalle.net -tjänst samt rådgivningstjänsten.

Mer information

Arbetsläger och volontärarbete

Internationella arbetsläger är ett utmärkt sätt att bekanta sig med kulturen i ett annat land. Samtidigt utför du volontärarbete i en mångkulturell grupp av människor till allmän nytta för det lokala samhället.

Lägren varar vanligtvis i 2–3 veckor. De arrangeras på olika håll i världen och vanligtvis om sommaren. Deltagarna är vanligtvis mellan 18 och 30 år men det finns ingen övre åldersgräns. Du får ingen lön för ditt arbete utan mat och boende som ersättning i stället. Du kan söka dig till arbetsläger till exempel via frivilligorganisationen Kansainvälinen Vapaaehtoistyö rf. (en finländsk organisation för internationellt frivilligarbete).

Om du tar ett sabbatsår kan volontärarbete vara ett lämpligt alternativ för dig. Vanligtvis orsakar volontärarbete kostnader av något slag som du måste stå för själv. Europeiskt volontärarbete erbjuder en möjlighet även till långvarigt EU-subventionerat volontärarbete för europeiska unga som är mellan 17 och 30 år.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Uppdaterad: