Personalens kompetens

Personalens kompetens påverkar organisationens funktion och framgång. Utvecklingen av de anställdas kunskaper och färdigheter är till nytta för hela arbetsgemenskapen och för dig som arbetsgivare.

Du kan utveckla personalens kompetens på många olika sätt. Som arbetsgivare kan du erbjuda dina arbetstagare olika kurser, utbildningar och träningar. Du kan också stöda arbetstagarnas egna studier. Arbetsrotation är också en möjlighet att utveckla kompetensen hos din personal. Där övergår arbetstagaren för viss tid inom organisationen till andra uppgifter. Utöver inlärning av nya arbetsuppgifter utvidgas arbetstagarens kunskaper om organisationens verksamhet.

Med tanke på organisationens framgång är det viktigt att du uppmuntrar dina arbetstagare att lära sig nya saker. När du uppmuntrar dina arbetstagare att föra gemensamma diskussioner och dela med sig av sina erfarenheter förbättras känslan av samhörighet och de kan lära sig nytt av varandra. Som arbetsgivare kan du skapa en atmosfär där du uppmuntrar alla att lära sig nya saker.

Gemensam anskaffning av utbildning

Arbets- och näringstjänsterna hjälper dig att förbättra personalens kompetens. Med hjälp av gemensamt upphandlad utbildning kan du utbilda dina nuvarande eller nya arbetstagare i samarbete med arbets- och näringstjänsterna. Arbets- och näringstjänsterna erbjuder hjälp med att ordna utbildningen och du som arbetsgivare deltar i finansieringen av utbildningen och antagningen av studerande. Även personer som tänker bli företagare, företagare tillsammans med sina arbetstagare samt inhyrda arbetstagare som arbetar i företaget kan delta i utbildningarna.

Läs mer om gemensam upphandling på NTM-centralens webbplats.

Mer information

Arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska

Arbetsplatsfinska och arbetsplatssvenska är utbildningar vars mål är att främja organisationens personal med utländsk bakgrund att klara av sina dagliga arbetsuppgifter på antingen finska eller svenska. Utbildningarna skräddarsys enligt din organisations och deltagarnas behov och kan genomföras som Precisions-, Rekryterings- och Omställningsutbildning.

Tjänster
Mer information

Uppdaterad: