Säga upp sig

Det kan bli aktuellt för dig att avsluta ett anställningsförhållande om du vill ha förändringar i ditt arbete, söka nya utmaningar eller om du flyttar till en annan ort. Uppsägning och hävning av anställningsförhållandet är metoder med vilka du kan avsluta arbetet för din nuvarande arbetsgivare.

Om du själv vill avsluta din fasta anställning är det fråga om uppsägning. Du kan säga upp dig från ditt arbete utan särskilda skäl. Arbetet upphör inte omedelbart med uppsägningen, utan därefter börjar uppsägningstiden, under vilken du måste fortsätta arbeta. Uppsägningstiden fastställs i arbetsavtalslagen, men man har kunnat avvika från den antingen i kollektivavtalet för din bransch eller genom ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Kontrollera uppsägningstiderna enligt arbetsavtalslagen på Arbetarskyddets webbplats. 

Du kan också säga upp dig mitt under ett anställningsförhållande för viss tid om du har avtalat om det med arbetsgivaren i arbetsavtalet eller under anställningsförhållandet.

Det är artigt att meddela arbetsgivaren om uppsägningen i god tid om det är möjligt. Du kan meddela om uppsägningen med ett separat meddelande om uppsägning eller med ett e-postmeddelande där du förutom meddelandet om uppsägning även skriver ditt namn, dina personuppgifter och datum.

Att häva ett anställningsförhållande 

Under en eventuell prövotid i början av ett anställningsförhållande kan du häva anställningsförhållandet utan särskild orsak. Vid hävning av prövotiden avslutar du anställningsförhållandet utan uppsägningstid. Då upphör anställningsförhållandet omedelbart, dvs. i praktiken samma dag.

Som arbetstagare kan du häva arbetsavtalet också om din arbetsgivare mycket allvarligt bryter mot eller åsidosätter sina skyldigheter, såsom lönebetalning eller arbetarskydd. 

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: