Instruktioner när arbetet inleds eller avslutas

Funderar du på om du behöver meddela arbets- och näringsbyrån, kommunförsöket eller den som betalar ut utkomstskyddet att arbetet inleds eller avslutas? Det avgörande är om arbetet varar mer eller mindre än två veckor.

Om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ska du alltid meddela om förändringar i din arbetssituation. Du kan göra en anmälan i Mina e-tjänster eller ringa telefontjänsten.

Meddela samtidigt om du tänker ansöka om utkomstskydd för arbetslösa efter att din arbetssituation har förändrats. Vid behov får du ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan få utkomstskydd för arbetslösa endast för den tid du är arbetssökande och söker heltidsarbete. Om du är arbetssökande som får invalidpension som delpension behöver du inte söka heltidsarbete.

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Avslutande av en enskild näringsidkares företagsverksamhet

Om du är enskild näringsidkare tillämpas andra nedläggningskriterier för din företagsverksamhet än för företagsverksamhet i bolagsform. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses en enskild näringsidkares företagsverksamhet ha upphört när produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört enligt en sådan redogörelse av arbetssökanden som kan anses vara tillförlitlig eller när det annars är uppenbart att verksamheten inte fortsätter. Dessutom förutsätts att du har avstått från en eventuell FöPL- eller LFöPL-försäkring, med undantag av en LFöPL-försäkring som tecknats på basis av en stipendieperiod.

Innan ärendet avgörs skickar arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket en skriftlig begäran om utredning av din företagsverksamhet.

När du inleder ett anställningsförhållande som varar högst två veckor,

 • meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att du fått sysselsättning.  

När du inleder företagsverksamhet som varar högst två veckor,

 • meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att du fått sysselsättning och
 • meddela också arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ifall din företagsverksamhet tidigare har ansetts vara en bisyssla och din företagsverksamhet utvidgas eller om du inte är säker på företagsverksamhetens längd.

När du avslutar ett anställningsförhållande eller en företagsverksamhet som varat högst två veckor ska du meddela detta till den som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa.

När du inleder ett anställningsförhållande eller en företagsverksamhet som varar över två veckor ska du meddela detta

 • till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket och
 • till den som betalar ut ditt utkomstskydd för arbetslösa.

Om du vill kan du fortsätta som arbetssökande vid arbets- och näringstjänsterna eller avsluta din jobbsökning helt.  

 • Om du avslutar din jobbsökning har du inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa.  
 • Om du fortsätter som arbetssökande, utreder arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om du har rätt till utkomstskydd för arbetslösa. För att du ska kunna få utkomstskydd för arbetslösa ska du bland annat hålla din jobbsökning i kraft och söka heltidsarbete.
 • Som arbetssökande kan du ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa under fyra månader när du är företagare eller sysselsätter dig själv i eget arbete om den nya verksamheten inleds under din arbetslöshet.
 • Du kan också ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa om det är fråga om ett anställningsförhållande på deltid som varar över två veckor.

När du avslutar ett anställningsförhållande eller en företagsverksamhet som pågått i mer än två veckor ska du följa upp om din jobbsökning är i kraft.   

 • Om din jobbsökning inte är i kraft ska du anmäla dig som arbetssökande.
 • Om din jobbsökning redan är i kraft ska du meddela arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om att din situation förändras.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket utreder om du har rätt till utkomstskydd för arbetslösa och kan be dig lämna in intyg över din företagsverksamhet eller ditt anställningsförhållande.

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: