Socialt företagande

Ett socialt företag bedriver näringsverksamhet, precis så som övriga företag, men dess primära mål är att främja något samhälleligt mål.

Ett socialt företag använder största delen av sin vinst eller sitt överskott för att möjliggöra att målet kan nås. Ett socialt företag kan vara ett aktiebolag, andelslag eller en stiftelse eller förening som bedriver näringsverksamhet. Ett kompetenscentrum för sociala företag erbjuder rådgivning och vägledning för företagare och sammanslutningar som bedriver eller är intresserade av socialt företagande.

Mer information

Uppdaterad: