Anställningsförhållande och arbetsavtal

Ett anställningsförhållande uppstår när du kommer överens med din blivande arbetsgivare om vilket arbete du utför och hurdan ersättning du får för arbetet.

Ett fungerande anställningsförhållande baserar sig på ett omsorgsfullt uppgjort arbetsavtal. Arbetsavtalet kan vara skriftligt eller muntligt, men i allmänhet lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal så att anställningsvillkoren lätt kan ses över. I arbetsavtalet avtalas om både arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, så för att undvika missförstånd lönar det sig att göra upp arbetsavtalet omsorgsfullt. 

Du kan fritt avtala med din arbetsgivare om arbetsuppgifter, arbetstid, lön samt andra förmåner och villkor så länge de är lagenliga. I arbetslagstiftningen finns till exempel ramvillkor för arbetstid, arbetsmängd och lön. Anställningsvillkoren påverkas också av det allmänt bindande kollektivavtalet, om det finns ett sådant i din bransch. Med hjälp av lagstiftningen och kollektivavtalen strävar man efter att sörja för dina rättigheter som arbetstagare.  

Arbetsavtalet ingås antingen tills vidare eller för viss tid. I ett arbetsavtal för viss tid kommer ni på förhand överens om när anställningsförhållandet upphör. Det måste alltid finnas en giltig orsak till visstidsanställningen. På Arbetarskyddets webbplats kan du läsa om när det är motiverat att ingå ett anställningsförhållande för viss tid. 

Om du vill säkerställa att ditt anställningsförhållande är lagenligt och att dina rättigheter uppfylls lönar det sig att läsa mer om ämnet.  

Mer information

Särdrag i anställningsförhållandet för en person under 18 år  

Om du är en ung arbetstagare, be att arbetsavtalet ingås skriftligt. Se till att din lön betalas korrekt och att du kan hålla dina semesterdagar.  

Om du har fyllt 15 år får du ingå, säga upp och häva ett arbetsavtal själv. Om du är under 15 år ska din vårdnadshavare godkänna ditt anställningsförhållande. 

Enligt lagen får en ung person inte utföra arbete som kan vara för tungt eller störa skolgången. Vissa arbeten och uppgifter är begränsade eller helt förbjudna för unga arbetstagare. Det lönar sig att bekanta sig med anställningsförhållandets specialbestämmelser så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter. 

Om du är osäker på dina rättigheter, bekanta dig med Arbetarskyddsförvaltningens sidor Ung arbetstagare. Även Navigatorn ger dig stöd och svar på frågor i anslutning till arbete. 

Läs mera
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: