Frivilligarbetare

I frivillig- eller talkoarbete utför du sedvanligt allmännyttigt arbete som du inte får lön för.

I frivillig- och talkoarbete utför du sedvanligt allmännyttigt arbete som du inte får lön för. Du kan göra dem flexibelt när det passar dig. Även om du inte får lön för arbetet kan du få erfarenhet och kompetens som hjälper dig att hitta sysselsättning. 

Ditt frivillig- och talkoarbete kan till exempel vara 

  • arbete vid idrottstävlingar eller andra offentliga tillställningar, 
  • arbete i olika kamratstödsgrupper,
  • verksamhet genom olika föreningar, 
  • deltagande i samhällelig verksamhet eller
  • sedvanlig grannhjälp eller motsvarande verksamhet, då du till exempel hjälper släktingar eller andra bekanta med din arbetsinsats. 

Måltider eller annan vanlig servering i samband med frivilligarbete och talkoarbete är inte lön. Ditt arbete är också oavlönat när du ersätts för kostnaderna för till exempel en kollektivtrafikbiljett, kilometerersättning för användning av egen bil eller kostnader för att ha använt din egen telefon i arbetet. 

Om du är arbetslös, kontrollera hur frivillig- och talkoarbete påverkar ditt utkomstskydd. Om frivilligarbetet är oavlönat och sedvanligt allmännyttigt arbete enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan du utföra det som arbetslös utan att förlora rätten till utkomstskydd för arbetslösa.

Läs mer
Mer information

Uppdaterad: