Emigrantens checklista

När du har beslutat att åka utomlands ska du i god tid sätta dig in i arbetslivet och sederna i destinationslandet. Många saker måste göras redan före avresan. När du förbereder dig väl anpassar du dig snabbare till det nya landet och den nya kulturen.

Överföring av utkomstskydd för arbetslösa och arbetshistoria till ett EU- eller EES-land eller Schweiz 

Om du söker arbete i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, kontrollera om du kan få utkomstskydd för arbetslösa i Finland under din jobbsökning. Du kan överföra arbetslöshetsskyddet till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz under en högst tre månader lång jobbsökarresa om du 

 • är berättigad till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning och
 • har varit arbetslös arbetssökande minst fyra veckor före avresan till utlandet. 

Beställ en U2-blankett för överföringen av utbetalaren, dvs. FPA eller arbetslöshetskassan.

Du kan flytta din arbetshistorik från ett land till ett annat med en U1-blankett som du får av den som betalar ditt utkomstskydd för arbetslösa, dvs. FPA eller arbetslöshetskassan. Kom också ihåg att be de lokala myndigheterna om U1-blanketten när du slutar jobba i ett annat land. Du behöver den när du återvänder till Finland.

Mer information får du från arbets- och näringsbyrån, kommunförsöket, FPA eller arbetslöshetskassan.

Mer information

Att göra anmälningar

Gör följande anmälningar innan du flyttar utomlands.

 • Om du är arbetslös arbetssökande ska du anmäla flyttningen till AN-byrån eller kommunförsöket.
 • Gör flyttanmälan i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas och Postens e-tjänst. Du kan också göra anmälan på en pappersblankett som du får från Posten eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Flyttanmälan ska göras senast en vecka efter flytten. Anmälan kan också göras på förhand, tidigast en månad före flyttningsdagen.
 • Informera disponenten eller fastighetsförvaltaren om flytten.
 • Anmäl ändringen till Skatteförvaltningen.
 • Informera FPA om flytten så att du får ett europeiskt sjukvårdskort om det behövs.
Mer information

Ta med viktiga dokument

 • Passet är fortfarande smidigast, även om en officiell identitetshandling ska räcka i Norden och Schengenområdet. Ta med visum och vaccinationsintyg om det behövs. Kontrollera om du behöver uppehålls- eller arbetstillstånd i destinationslandet.
 • Var beredd att visa födelseattest vid behov.
 • Skaffa internationellt körkort eller kontrollera med Bilförbundet om användningen av finskt körkort är tidsbegränsad.
 • Om du flyttar med husdjur ska du kontrollera på jord- och skogsbruksministeriets webbplats vilka dokument husdjuren behöver, till exempel EU-pass för husdjur.
Mer information

Tänk igenom och ordna ekonomiska ärenden i förväg

 • Ta reda på hur du lämnar skattedeklarationen till Finland från utlandet.
 • Kontrollera om du intjänar arbetspension medan du jobbar utomlands.
 • Ingå eventuella avtal om betalningstjänster med banken. Kontrollera samtidigt om din bank har en så kallad samarbetsbank i destinationslandet.
 • Ditt behov av försäkringar påverkas om du jobbar utomlands. I EU- och EES-länder är du hur som helst berättigad till bassjukvård till lokala priser. Om du flyttar utanför EU- eller EES-området ska du överväga om du behöver extra försäkringar.
 • Ge vid behov din kontaktperson i Finland fullmakt för till exempel bank- och skatteärenden.
Mer information

Ta reda på förhållandena i destinationslandet i god tid

Ta reda på åtminstone följande omständigheter i destinationslandet innan du reser:

 • webbplatserna för Finlands beskickningar i utlandet
 • bostäder och deras utrustning, kostnader och eluttag
 • nivån på läkar- och tandläkartjänster och kostnaderna för dem samt försäkringar
 • kultur och levnadsförhållanden.

Kom ihåg i destinationslandet

Gör följande anmälningar:

 • Om du har meddelat AN-byrån att du reser till ett EU- eller EES-land för att söka jobb i högst tre månader, får du inte glömma bort att anmäla dig hos arbetsförmedlingen i destinationslandet. Anmäl dig inom sju dagar från avresan för att även få arbetslöshetsdagpenning för resdagarna.
 • Gör en immigrationsanmälan och uppge dina kontaktuppgifter för Finlands representation i destinationslandet. Om du flyttar till ett annat nordiskt land behöver du bara anmäla dig hos registermyndigheten i landet.

Ingå följande avtal:

 • Skriftligt arbetsavtal
 • Skriftligt hyresavtal för bostaden
 • Nödvändiga avtal om el, gas och vatten
 • Bankavtal

Undersök också tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster och ta reda på nödnumren.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Uppdaterad: