Med samarbete uppnår vi mera - bli partner

På Jobbmarknaden finns det information som stöd för samarbetspartners. Logga in, bli partner och gör det lättare för Jobbmarknadens användare att hitta din tjänst.

kortti_03tmt

Bli vår samarbetspartner, erbjud dina tjänster till kunderna och bädda för nya affärsfördelar

Alla aktörer som tillhandahåller och utvecklar tjänster för arbetslivet, företagande och kompetens, och som delar Jobbmarknads mål och förbinder sig till samarbetet, är välkomna med att utveckla tjänsten.

Det kostar ingenting att komma med och få den här möjligheten att på ett målinriktat och situationsanpassat sätt lägga fram egna tjänster för kunder och andra intressentgrupper på Jobbmarknad.

Du som är samarbetspartner får tillgång till statistik och andra data som hjälper dig utveckla befintliga och framtida tjänster och hitta nya möjligheter till affärsverksamhet.

Det går att ansluta sig senare, men du kan bekanta dig med frågan redan nu.

Jobbmarknad och dess mål

Jobbmarknad byggs upp till en gemensam plattform för offentliga och privata aktörer. Plattformen tillhandahåller tjänster för både arbetssökande och arbetsgivare.

Syftet med Jobbmarknad är att förverkliga framtidens arbetslivstjänster genom att föra samman rätt tjänster till rätt kunder vid rätt tidpunkt och genom den rätta aktören. Ett centralt mål är att göra det lättare för utbudet av och efterfrågan på kompetens att mötas på arbetsmarknaden.

Jobbmarknad erbjuder framöver ett omfattande utbud av tjänster för arbetsförmedling, sysselsättning, tillgången till arbetskraft och kompetensutveckling för arbetskraften. Tjänsterna tillhandahålls som tydliga servicehelheter som har koppling till kundens situation.

Jobbmarknad utvecklas hela tiden på basis av kundrespons och -analys med tjänstens vision och uppgift som utgångspunkt: den svarar smidigt på förändringar i kundkretsens, arbetsmarknadens och lagstiftningens behov.

Genomförande och underhåll

Hösten 2016 inledde arbets- och näringsministeriet och UF-centret arbets- och näringstjänsternas reformprojekt TE-digi. Projektets mål var en smidigare kundstyrning som förebygger långvarig arbetslöshet samt tydliga webbtjänster som stöder arbetssökandenas initiativförmåga. Jobbmarknad är en för kunderna synlig del av projektet TE-digi.

Nätverket av Jobbmarknad samarbetspartner

Jobbmarknad byggs upp som ett nätverk av samarbetspartner: privata aktörer, offentliga aktörer och aktörer i den tredje sektorn. Aktörerna delar Jobbmarknads ambitioner och förbinder sig att samarbeta i syfte att utveckla tjänsten. Gemensamt för aktörerna är att de introducerar nya tjänster och innehåll som handlar om arbetslivet, företagande och kompetens och som kunderna enkelt kan hitta och dra nytta av.

Samarbetspartnerna får tillgång till statistik och andra data som hjälper dem utveckla befintliga och framtida tjänster och hitta nya möjligheter till affärsverksamhet.

Jobbmarknad utvecklas och upprätthålls med offentliga medel och därför kan tjänsten användas avgiftsfritt av alla parter.

Hur och när man kan gå med i tjänsten

Hösten 2019 blir det möjligt att ansluta sig till nätverket av Jobbmarknads samarbetspartner. I det första skedet kan samarbetspartner föra fram sina tjänster på Jobbmarknadt i form av länkar.

De som ansluter sig till Jobbmarknadrget ska godkänna villkoren för tjänsten. Redan nu kan du läsa anslutningsvillkoren på den här sidan.

För att du ska kunna ansluta företaget till nätverket av samarbetspartner och agera i nätverket måste du ha rätt att teckna företagets firma eller en fullmakt att agera för företagets räkning som getts i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Rätt fullmaktskod för ändamålet är ”Att agera i samarbetsnätverk för sysselsättning och rekrytering". Med den fullmakten kan man koppla företaget till Jobbmarknads nätverk av samarbetspartner samt lämna nätverket. Med fullmakten kan man också publicera och redigera företagets tjänster på Jobbmarknad samt ta bort tjänsterna.

För inloggningen på Jobbmarknad krävs alltid personlig stark identifiering, som med mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Uppdaterad: