Hjälp med att starta företag

Att starta företagsverksamhet är ett sätt för dig att sysselsätta dig själv. Om du är intresserad av företagande lönar det sig att bekanta sig med tjänsterna för blivande företagare. Det finns mycket information och rådgivning att få.

Rådgivning och information om företagande

Den riksomfattande telefontjänsten FöretagsFinland ger dig råd i frågor som gäller grundande av företag. Då du ringer till servicen kartlägger en företagsrådgivare snabbt och enkelt din situation samt ger dig råd i hur du ska gå vidare.

Om du på egen hand vill sätta dig in i frågor som gäller företagande, bekanta dig då med Suomi.fi-webbtjänsten, där det finns information för företagare och grundare av ett företag.

I den avgiftsfria webbtjänsten Mitt FöretagsFinland kan du göra upp en affärsplan samt testa din företagsidé och din lämplighet som företagare.

Läs mer
Mer information

Ekonomiskt stöd från AN-tjänsterna för grundandet av ett företag

När du bestämt dig för att grunda ett företag, lönar det sig för dig att så fort som möjligt ta kontakt med AN-byrån eller kommunförsöket. Som ny företagare kan du få startpeng eller vara berättigad till  utkomstskydd för arbetslösa.

Med hjälp av startpengen tryggar du din utkomst i början av företagsverksamheten då inkomsterna av företagsverksamheten fortfarande är små.

Om du är arbetslös arbetssökande när du inleder din företagsverksamhet kan du välja om du ansöker om startpeng eller om utkomstskydd för arbetslösa för de fyra första månaderna, eftersom arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket inte bedömer om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under denna tid. Bedömningen görs efter fyra månader.

Observera, att förutsättningarna för utkomstskydd för arbetslösa ändå bör uppfyllas, dvs du bör söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete samt hålla jobbsökningen i kraft. Utkomstskyddet för arbetslösa kan vid behov samordnas med inkomsten från din företagsverksamhet.

Lättföretagande

Om du har en affärsidé, men är orolig för de administrativa frågorna i anslutning till företagandet, så som fakturering och bokföring, kan lättföretagande vara ett lämpligt alternativ för dig. Som lättföretagare fakturerar du för ditt arbete via en separat faktureringstjänst och behöver inte skaffa ett eget FO-nummer. En del faktureringstjänster sköter förutom faktureringen även företagarens lagstadgade skyldigheter för din del.

Från företagare till arbetsgivare

Om det finns arbete i ditt förtag och du skulle behöva hjälp med jobbet, hittar du information och råd för att anställa din första arbetstagare i avsnittet ”Att vara arbetsgivare”.

Läs mer

Uppdaterad: