Information om tjänsten

Jobbmarknaden är en tjänst som UF-centret i samarbete med arbets- och näringsministeriet genomför, och som byggs upp stegvis. Jobbmarknaden erbjuder en gemensam tjänst för offentliga, privata och den tredje sektorns leverantörer av arbetslivs- och utbildningstjänster och olika arbetsförmedlingsplattformers arbetsplatser.

kuvituskuva

Jobbmarknaden erbjuder bättre möjligheter än tidigare att hitta jobb som motsvarar just den egna kompetensen såväl som sätt att utveckla kompetensen. För arbetsgivare finns det bättre praktiska verktyg för att hitta nya och lämpliga arbetstagare. 

På Jobbmarknaden utnyttjas den nyaste teknologin och artificiell intelligens för att skräddarsy tjänsterna.

Jobbmarknaden skapas tillsammans 

Jobbmarknaden utvecklas genom ett omfattande samarbete mellan kunder och samarbetspartners. Den gemensamma utvecklingen sker genom ett samspel av möten, webbarbetsytor och användning av feedback. 

Vad erbjuds redan nu

Jobbmarknaden gick över från utvecklingsversion till produktionsversion 2.5.2022. Som arbetssökande kan logga in och skapa en jobbsökningsprofil. Utifrån profilen får du förslag på arbetsplatser som motsvarar din kompetens och dina önskemål. Du kan också bläddra bland alla arbetsplatser som finns i tjänsten utan att logga in.

Som arbetsgivare kan du göra en arbetsplatsannons, granska arbetssökande vars kompetens motsvarar bäst annonsen och skicka meddelanden till dessa. Du kan också söka efter arbetssökande med sökord utan att publicera en arbetsplatsannons. Arbetsplatsannonserna som anmälts till arbets- och näringstjänsternas Lediga jobb-tjänst flyttas också automatiskt till Jobbmarknaden.

De som erbjuder tjänster för utveckling av arbetslivet och kunnande kan bekanta sig med villkoren för att bli samarbetspartner. 

Utöver detta finns det information och tjänster för olika tillfällen i arbetslivet för alla användare. Som hjälp inför yrkesval erbjuds yrkes- och yrkesområdesbeskrivningar samt intervjuer med yrkesutövare från olika områden.

Nya tjänster för ärendehantering

Arbets- och näringsförvaltningens elektroniska tjänster kommer att förnyas. I förnyelsen ligger fokus på elektronisk ärendehantering och personligt personifierade webbtjänster. I framtiden ska såväl personkunder som arbetsgivarkunder kunna hantera sina ärenden lättare på Jobbmarknaden. 

Arbets- och näringstjänsternas digitalisering

Arbets- och näringstjänsternas digitalisering (TE-digi) är ett projekt där man förnyar statens arbets- och näringstjänster. Syftet med projektet är att främja bättre matchning av arbete och arbetskraft, digitalisera arbets- och näringstjänster och skapa en tjänst som baserar sig på de olika aktörernas kompanjonskap, fast samarbete och utnyttjande av information.

Arbets- och näringsministeriet har ansvar för den strategiska ledingen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret) har ansvar för genomförande av projektet.

Mer information

Uppdaterad: