Franchising-företagare

Franchising är en metod för företagande där du grundar ett företag som självständig företagare, men som medlem i en företagskedja enligt en färdig modell.

Franchising kan vara ett lämpligt alternativ för dig som vill bli företagare men inte har en färdig företagsidé. När du ingår franchising-avtal får du rätt att använda företagskedjans varumärke och affärsverksamhetsmodell. Du betalar en ersättning ni kommit överens om för dessa rättigheter, som kan vara en årlig avgift eller en viss procentuell andel av antingen försäljningen eller vinsten. 

Under de senaste decennierna har franchising varit en växande form av företagande. De vanligaste franchising-kedjorna är restauranger, kaféer och kiosker, men i Finland har modellen spridit sig till allt fler nya branscher.

Om franchising kunde vara ett lämpligt alternativ för dig kan du läsa mer om modellen på Företagarna i Finlands och Suomen Franchising-Yhdistys webbplatser.

Mer information

Uppdaterad: