Frilansare

Som frilansare kan du arbeta för en eller flera uppdragsgivare samtidigt utan fast anställning.

kuvituskuva

Som frilansare arbetar du antingen som arbetstagare eller företagare eller så får du arbetsersättning för ditt arbete. Du kan ingå ett uppdragsavtal som skapar ett tidsbundet anställningsförhållande eller arbeta som företagare. Om du får arbetsersättning för ditt arbete omfattas du inte av arbetslagstiftningen, utan din ställning jämställs med en företagare. 

Många blir frilansare eftersom de på så sätt får större frihet att påverka sina egna arbetssätt, arbetstider och innehållet i sina projekt. Som frilansare har du dock ett större ansvar än löntagare för din utkomst och för att dina rättigheter tillgodoses. 

Inom vissa branscher är frilansare ett så etablerat sätt att sysselsätta sig att det inte nödvändigtvis finns några andra alternativ.

Läs mer
Mer information

Uppdaterad: