Till Finland från utlandet

På Jobbmarknaden hittar du stegmärken hur börja arbeta och leva i Finland.

Finland är ett av världens bästa ställen att bo och jobba. Finländska arbetslivet är jämlikt och rättfärdigt.

Kontrollera på förhand om det finns arbete inom din bransch i Finland och börja söka jobb innan du flyttar. Du hittar lediga arbetsplatser enklast på Jobbmarknaden. Också på EURES – Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet, som upprätthålls av EU-kommissionen, och på Work in Finland -webbsidan finns information om lediga arbetsplatser och om den finländska arbetsmarknaden. Om du vill starta ett eget företag, ta reda på vad man bör ta i beaktande.

Tjänster
Läs mer

Mer information

Information för Ukrainska medborgare om att anmäla sig som arbetssökande och söka jobb 

Personer som rymt undan kriget i Ukraina har rätt att arbeta i Finland. Till detta syfte får du ett intyg vid registreringen hos polisen eller gränsmyndigheterna. Till arbets- och näringsbyrån kan du registrera dig efter att du fått beslut om uppehållstillstånd.

Redan före att du fått uppehållstillstånd eller anmält dig som arbetssökande, får du från arbets- och näringsbyrån hjälp till att hitta arbete, välja yrke eller gällande utbildning och träningar.

Läs mer

Se till att du har alla tillstånd

Vilka tillstånd och registreringar som behövs beror på ditt medborgarskap. Om du har avtalat med en myndighet i ditt hemland (EU/EES-land eller Schweiz) om att du ska söka arbete i Finland, ska du anmäla dig personligen på arbets- och näringsbyrån inom sju dagar från avfärd och ta med dig ditt identitetsbevis och blankett U2. Då har du möjlighet att få utkomstskydd från ditt hemland medan du söker arbete i Finland. Kontrollera att ditt pass eller ditt officiella EU-identitetsbevis är giltigt under hela din vistelse i Finland.  

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller ett nordiskt land, behöver du inget uppehållstillstånd. Du kan flytta till Finland och söka arbete i tre månader. Nordiska medborgare (Sverige, Norge, Danmark och Island) ska registrera sig hos magistraten. Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, ska du registrera dig hos Migrationsverket, om du stannar i Finland längre än tre månader.  

Kontrollera din behörighet 

I vissa yrken finns det behörighetskrav som gör att du behöver ett beslut om erkännande av din yrkes- eller högskoleexamen. Ta reda på vilken instans som sköter om erkännandet av din examen eller ditt yrke. I vissa branscher behövs också behörighetstillstånd. De är yrkeskompetenstest som ger dig tillstånd att arbeta inom ett visst yrke.

Mer information

När du börjar arbeta i Finland 

Ingå först ett skriftligt arbetsavtal med din arbetsgivare. I arbetsavtalet fastställs anställningsförhållandets villkor, som du kommer överens om med din arbetsgivare. Öppna ett bankkonto, för det behöver du för utbetalningen av lönen. Utred beskattningsfrågorna, beställ ett skattekort på skattebyrån och ge det till din arbetsgivare, som drar av förskottsinnehållningen från din lön enligt uppgifterna på skattekortet. Komplettera dina språkkunskaper – kunskaper i finska eller svenska är nyckeln till integration. 

Om du är medborgare i något annat land än ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller ett nordiskt land, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare i ditt hemland. För att få tillståndet ska du ha hittat en arbetsplats i Finland. När du kommer till Finland ska du registrera dig och göra en flyttanmälan hos magistraten, om du stannar i Finland minst ett år.  

Läs mer

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Uppdaterad: