Landsomfattande rådgivningstjänster

De nationella rådgivningstjänsterna erbjuder hjälp och rådgivning i olika situationer av arbetslivet. Tjänsterna är tillgängliga till personkunder, arbetsgivare och företagare och personer intresserade av att starta upp eget företag.

Samtalsavgifter när du ringer

Rådgivningen är avgiftsfri. Samtalsavgiften bestäms enligt ditt abonnemangsavtal, även för kötiden (mobilsamtalsavgift/ lokalnätsavgift). Om ditt abonnemang har ett samtalspaket lönar det sig för dig att kontrollera med din operatör om nummer som börjar på 0295 ingår i paketet. Telefonoperatörens debitering börjar löpa då linjen öppnas. Alla arbets- och näringstjänsternas telefonnummer börjar på 0295.

Servicetider

Tjänsterna är i regelfall öppna måndag till fredag mellan kl. 9 och 16:15. Kontrollera tiderna på tjänstens hemsida. Dagar innan helgdagar stängs många tjänster kl. 15.

Lagringssystem för kundsamtal

Samtalen sparas automatiskt. De sparade uppgifterna överlåts inte till utomstående. Kunden har rätt att granska de personuppgifter som ingår i registret och gäller personen själv. 

Kunderespons

Vi samlar in respons om vår service av slumpmässigt utvalda kunder som ringer till personkundens och FöretagsFinlands-telefontjänster. Efter samtalet skickar vi en kort enkät som består av två frågor. Det är lätt och avgiftsfritt för kunden att svara på enkäten.

Enligt den enkät som gjordes 2021 gav kunderna (antalet svar 16 091) det allmänna vitsordet 4,6 (skalan 1-5), Resultaten utnyttjas i utvecklandet av servicen.

kuvituskuva

Uppdaterad: