Landsomfattande rådgivningstjänster

De nationella rådgivningstjänsterna erbjuder hjälp och rådgivning i olika situationer av arbetslivet. Tjänsterna är tillgängliga till personkunder, arbetsgivare och företagare och personer intresserade av att starta upp eget företag.

Arbets- och näringsförvaltningens landsomfattande kundservicecenter sköter offentliga informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster inom arbetskrafts- och företagstjänsterna. Dessa tjänster omfattar AN-telefontjänsterna, FöretagsFinland-telefontjänsten och Företagarens ekonomihjälp-tjänsten. Tjänsterna är tillgängliga via telefon, chatt, e-post, sociala medier och andra elektroniska kommunikationsmedel. AN-kundservicecentret betjänar på finska, svenska och engelska och privatkunder också på ryska.

Samtalsavgifter när du ringer

Rådgivningen är avgiftsfri. Samtalsavgiften bestäms enligt ditt abonnemangsavtal, även för kötiden (mobilsamtalsavgift/ lokalnätsavgift). Om ditt abonnemang har ett samtalspaket lönar det sig för dig att kontrollera med din operatör om nummer som börjar på 0295 ingår i paketet.  Alla arbets- och näringstjänsternas telefonnummer börjar på 0295.

Servicetider

Tjänsterna är i regelfall öppna måndag till fredag mellan kl. 9.00 och 16.15. Kontrollera tiderna på tjänstens hemsida. Dagar innan helgdagar stängs många tjänster kl. 15.00.

Lagringssystem för kundsamtal

Samtalen sparas automatiskt. De sparade uppgifterna överlåts inte till utomstående. Kunden har rätt att granska de personuppgifter som ingår i registret och gäller personen själv. 

Kunderespons

Vi samlar in respons om vår service av slumpmässigt utvalda kunder som ringer till personkundens och FöretagsFinlands-telefontjänster. Efter samtalet skickar vi en kort enkät som består av två frågor. Det är lätt och avgiftsfritt för kunden att svara på enkäten.

Enligt den enkät som gjordes 2022 gav kunderna (antalet svar 13 455) det allmänna vitsordet 4,6 (skalan 1-5), Resultaten utnyttjas i utvecklandet av servicen.

Anvisningar vid störningar

Det kan förekomma tillfälliga störningar i chatten och webbtjänsterna för de riksomfattande rådgivningstjänsterna på grund av problem med datakommunikationsförbindelser. Om du inte har kunnat sköta ditt ärende i webbtjänsten Mina e-tjänster på grund av en störning eller överbelastning av tjänsten orsakad av en störning, vänligen kontakta oss på nytt senare. Som ärendedatum ser vi den tidpunkt då du har försökt ringa vår rådgivningstjänst eller uträtta ärenden på nätet. Ärenden som inte har skötts på grund av en störning kan åtgärdas i efterhand.

Observera att du kan du lämna en kontaktbegäran i Mina e-tjänster om rådgivningstjänsterna är stängda. På motsvarande sätt kan du vid störningar i Mina e-tjänster kontakta rådgivningstjänsterna.

Om du har lämnat en begäran om att bli uppringd ringer vi dig så fort det är möjligt. Tyvärr kan vi inte garantera återuppringning samma dag vid störningssituationer.

kuvituskuva

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: