Att studera som invandrare

Om du har flyttat till Finland lönar det sig för dig att reda ut vilken slags utbildning som förbättrar dina möjligheter till integrering och att hitta arbete.

Integrationsutbildning

Integrationsutbildningen är en viktig del av din integrering. Under integrationsutbildningen lär du dig antingen finska eller svenska och bekantar dig med det finländska arbetslivet och kulturen. Vid behov får du även utbildning som främjar din läs- och skrivfärdigheter. Integreringsutbildningen erbjuder dig färdigheter att komma in i arbetslivet och få fortsatt utbildning.

Syftet för integrationsutbildningen är alltså att hjälpa dig att få tillräckliga

  • språkliga
  • samhälleliga och
  • kulturella färdigheter samt
  • färdigheter att hantera ditt liv.

Då du gått slut din utbildning kan du självständigt till exempel handla i butiken och sköta dina ärenden hos myndigheter eller övergå till arbetslivet eller påbörja utbildning som utvecklar dina yrkesmässiga färdigheter eller yrkesutbildning.

Integrationsutbildningarna hittar du på listan av arbetskraftsutbildning. Om du funderar över om du har möjlighet att bli intagen till integrationsutbildning ska du ta kontakt med din arbets- och näringsbyrå eller en specialist vid kommunförsöket.

Tjänster
Mer information

Frivilliga studier i finska eller svenska

Om du vill studera finska eller svenska på en kurs som inte arrangeras av arbets- och näringstjänsterna ska du komma överens om detta med din sakkunniga innan kursen börjar.

Om du deltar i en språkkurs du själv valt kan du ansöka om stöd för frivilliga studier endast om

  • kursen omfattar minst 20 timmar undervisning i veckan,
  • om du kommit överens om studierna i din integrationsplan och
  • om din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket har beviljat dig tillstånd att börja den föreliggande kursen.

Självständiga studier i finska eller svenska

Du kan även studera språk på egen hand. Du hittar lämpligt material för studierna till exempel på biblioteket eller InfoFinlands webbplats.

Mer information

Utveckling av yrkeskunnighet

Arbets- och näringstjänsterna erbjuder tjänster med vilka du kan utveckla din yrkeskunnighet, skaffa dig ett nytt yrke eller bekanta dig med arbetslivet i Finland.

Arbetsprövningen utförs på arbetsplatsen. Med hjälp av arbetsprövning kan du reda ut om det ifrågavarande yrket är lämpligt för dig. Du kan påbörja din arbetsprövning då du ingått ett avtal om det med din arbetsgivare och arbets- och näringstjänsterna.

I yrkesinriktad arbetskraftsutbildning kan du avlägga en examen som behövs för ett visst yrke eller komplettera din utbildning. Undervisningsspråket är finska.

I ett lönesubventionerat arbete arbetar du på en arbetsplats medan arbets- och näringsbyrån stöder din arbetsgivare gällande lönekostnaderna.

Du kan få hjälp och råd även om hur du kan starta företagsverksamhet. Som begynnande företagare kan du under särskilda villkor få en startpeng. Berätta om det för din specialist om du tänker grunda ett företag.

Övriga studier

Om du själv hittar någon annan skolning du vill delta i ska du ta kontakt med din specialist innan du inleder dina studier och fråga om du har möjlighet att studera samtidigt som du får arbetslöshetsersättning.

Tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: