Utkomstskydd för arbetslösa personer som utför frivilligarbete eller annat oavlönat arbete

Frivillig- eller talkoarbete påverkar inte ditt utkomstskydd för arbetslösa om det är oavlönat och sedvanligt allmännyttigt arbete och du är beredd att ta emot heltidsarbete.

Under frivillig- eller talkoarbetet erbjuds du sysselsättningsfrämjande tjänster och du kan få arbetserbjudanden. Frivillig- eller talkoarbete är inte en giltig orsak att vägra ta emot erbjudet arbete eller överenskommen service eller att avbryta tjänsten.

När du uträttar ärenden hos arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket räcker det i allmänhet med en muntlig anmälan om frivillig- eller talkoarbete. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan skicka dig en begäran om utredning, vars mål är att utreda att det är fråga om sedvanligt allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Oavlönat arbete

Du har inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa om du arbetar utan lön i ett företag eller i sådana uppgifter som i allmänhet utförs i ett anställningsförhållande eller som företagsverksamhet. 

Du kan dock utföra frivilligarbete i ett allmännyttigt samfund, även om arbetet i allmänhet ska utföras i ett anställningsförhållande, om det inte gäller näringsverksamhet. Inkomstskattelagen innehåller särskilda bestämmelser om verksamhet som inte ses som näringsverksamhet i ett allmännyttigt samfund.

Om den som ordnar talko- och frivilligarbete sporadiskt har haft arbetstagare som är anställda med lönesubvention i samma eller liknande uppgifter, är det inte fråga om uppgifter som i allmänhet genomförs i arbetsförhållande. 

Vid idrotts- och kulturevenemang och andra publikevenemang kan det finnas både avlönade arbetstagare och frivilliga eller talkoarbetare utan att det är fråga om uppgifter som allmänt utförs i ett anställningsförhållande.

Närståendevård

När du arbetar som närståendevårdare sysselsätts du i ditt eget arbete. Meddela om detta i Mina e-tjänster eller till en expert vid arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.

Hos arbets- och näringstjänsternas rådgivning om utkomstskydd för arbetslösa kan du fråga hur din situation påverkar rätten till utkomstskydd för arbetslösa.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: