Närståendevårdare

Som närståendevårdare tar du hand om en närstående person som har en sjukdom eller funktionsnedsättning eller som annars behöver särskild omsorg och inte klarar av sin vardag själv. Samtidigt sysselsätter närståendevårdaren sig själv.

Behovet av närståendevård kan uppstå när en närstående person insjuknar, åldras eller skadas eller när ett barn som behöver särskilt stöd föds. Närståendevård kan alltså behövas förutom av äldre personer även av barn och personer i arbetsför ålder.

Situationerna inom närståendevården varierar beroende på hur mycket eller hur länge din närstående behöver stöd. Du kan få stöd för närståendevård när du ingår ett avtal om närståendevård med din kommun.

På Närståendevårdarnas förbunds webbplats kan du läsa mer om närståendevård.

Läs mer
Mer information

Uppdaterad: