Utkomstskydd för invandrare

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz, är familjemedlem till en sådan medborgare eller har uppehållstillstånd och blir arbetslös eller permitteras, kan du få utkomstskydd för arbetslösa.

Om du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande. Du kan göra det i Mina e-tjänster, i telefontjänsten eller vid verksamhetsstället för arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.

För att kunna anmäla dig som arbetssökande måste du vara medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz, dennes familjemedlem eller så måste du ha uppehållstillstånd. Om det i ditt uppehållstillstånd står att du endast får arbeta hos en viss arbetsgivare, kan du inte anmäla dig som arbetssökande. Andra begränsningar som antecknats i uppehållstillståndet, såsom tillstånd att arbeta endast inom en viss bransch, hindrar dig inte från att anmäla dig som arbetssökande.

När du har anmält dig som arbetssökande kan du ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa om

  • du är redo att söka och ta emot heltidsarbete,
  • du är beredd att delta i tjänster som främjar sysselsättning och integration och
  • du har arbetserfarenhet från Finland.

För att få utkomstskydd för arbetslösa måste du delta i den inledande kartläggningen och de tjänster som överenskommits i din plan, till exempel integrationsutbildning.

Du har inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa om du studerar som huvudsyssla eller om du inte kan ta emot heltidsarbete till exempel på grund av vård av barn. Din verksamhet som företagare kan också påverka möjligheterna att få utkomstskydd för arbetslösa.

Om du har anslutit dig till en arbetslöshetskassa och arbetsvillkoret uppfylls, betalar arbetslöshetskassan utkomstskyddet för arbetslösa. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa eller om arbetsvillkoret inte uppfylls, betalas utkomstskyddet för arbetslösa av FPA. Du kan ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA även när du ännu inte har tillräcklig arbetserfarenhet i Finland. Observera dock att du inte kan få arbetsmarknadsstöd om du har ett tillfälligt B-uppehållstillstånd. Dessutom kan du ha rätt till utkomststöd från FPA.

Utkomstskyddet för arbetslösa påverkas också av om du har rätt till socialskydd i Finland. FPA beslutar om rätten till socialskydd i Finland.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: