Företagarutbildning och karriärträning

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, tänker bli företagare eller har startat ett företag kan du delta i företagarutbildning, karriärträning eller arbetskraftsutbildning.

Företagarutbildningarna ger dig information om företagarens vardag och hjälper dig att planera din affärsverksamhet.

Karriärträningen erbjuder en möjlighet att bekanta sig med företagandet som ett alternativ till lönearbete.

I utbildningen för grundande av företag kan du fördjupa dina kunskaper om till exempel marknadsföring och företagandets risker. Du kan också fördjupa dig i åtgärderna för att grunda ett företag samt utveckla din företagsidé och affärsplan. 

I den kortvariga företagarutbildningen som ordnas som arbetskraftsutbildning kan du utveckla din företagsidé och få stöd för att göra upp en affärsplan. Du kan avlägga olika företagarutbildningar och företagarkurser som frivilliga studier. Som arbetskraftsutbildning ordnas också utbildning vars syfte är att avlägga yrkesexamen för företagare eller en del av den. 

Du kan starta företagsverksamhet samtidigt som du deltar i företagarutbildningen.

Tjänster

Uppdaterad: