Företagarutbildning och karriärträning

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, tänker bli företagare eller har startat ett företag kan du delta i företagarutbildning eller karriärträning.

Företagarutbildningarna ger dig information om företagarens vardag och hjälper dig att planera din affärsverksamhet. I karriärträningen kan du få klarhet i dina tankar om företagande som ett karriäralternativ för dig. Du kan avlägga olika företagarutbildningar och företagarkurser som frivilliga studier samt starta företagsverksamhet samtidigt som du deltar i företagarutbildningen.

I den kortvariga företagarutbildningen som ordnas som arbetskraftsutbildning kan du utveckla din företagsidé och få stöd för att göra upp en affärsplan.

I utbildningen för grundande av företag kan du fördjupa dina kunskaper om till exempel marknadsföring och företagandets risker. Du kan också fördjupa dig i åtgärderna för att grunda ett företag samt utveckla din företagsidé och affärsplan.

Som arbetskraftsutbildning ordnas också utbildning vars syfte är att avlägga yrkesexamen för företagare eller en del av den.

Uppdaterad: