Misslyckad rekrytering

Ibland märker man först efter rekryteringen hur arbetstagaren, arbetsuppgiften och arbetsgivaren samspelar.

Även om du har satsat mycket på rekryteringen går valet ibland fel och det är först efter rekryteringen som du märker hur arbetstagaren, arbetsuppgiften och arbetsgivaren samspelar. Bakom en misslyckad rekrytering finns ofta felaktiga uppfattningar som uppstått på båda sidor och orsakerna kan bero på både arbetsgivaren och den arbetssökande. Det finns olika alternativ till uppsägning. Det kan vara möjligt att utveckla arbetstagarens kompetens i önskad riktning eller så kan arbetsuppgifterna omformuleras. I vissa fall är den tydligaste lösningen på situationen att anställningsförhållandet avslutas.

Mer information
Mer information

Uppdaterad: