Sysselsätta dig själv

Sätten att arbeta förändras och öppnar nya möjligheter för dig att sysselsätta dig själv. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, stipendiemottagare, frilansare, närståendevårdare eller yrkesidrottare, eller i ett arbetsandelslag eller kanske som frivilligarbetare. De olika sätten erbjuder också alternativ då du förbereder dig på förändringar i arbetslivet.

Du kan sysselsätta dig själv på många olika sätt. Du kan samla in din utkomst samtidigt eller turvis från flera olika källor. Du kan till exempel vid sidan av lönearbete eller studier arbeta deltid som lättföretagare, eller så kan ditt arbete bestå av flera kortvariga arbetstillfällen som hyrd arbetskraft. Har du tänkt på att du också kan få inkomster med hjälp av din hobby?

Du kanske har frågor om utkomstskydd för arbetslösa. Det finns ingen entydig modell som gäller alla när det gäller att sysselsätta sig själv. Den mängd arbete du utför och hur länge det varar påverkar utkomstskyddet för arbetslösa. Du kan bekanta dig med vårt innehåll under fliken Utkomstskydd för arbetslösa och be om mer information från arbets- och näringsbyrån.

Läs mer

Uppdaterad: