Att bli arbetsgivare

Vill du utvidga din företagsverksamhet eller känner du att din egen tid inte längre räcker till för allt arbete? Då kan det vara en lämplig lösning för dig att anställa en arbetstagare. När du anställer en arbetstagare i ditt företag blir du arbetsgivare. Du kan få rådgivning och stöd i olika skeden av ditt arbetsgivarskap.

Arbetstagarens behov och kostnader

Innan du blir arbetsgivare, fundera på hur många arbetsuppgifter du har som du vill låta en arbetstagare utföra. Behöver du en arbetstagare för kontinuerliga uppgifter, för ett visst projekt eller för att jämna ut arbetsmängden under vissa perioder?

Det är också bra om du på förhand räknar ut uppskattningsvis hur stora utgifter för arbetstagaren du har råd med. Utöver lönen ska du som arbetsgivare betala till exempel försäkringspremier samt ordna företagshälsovård.

Arbetsgivarregistret

Om du anställer flera arbetstagare är det sannolikt att du ska ansluta dig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Detta påverkas av antalet arbetstagare du anställt och anställningsförhållandenas varaktighet. På Skatteförvaltningens webbplats kan du kontrollera om du ska ansluta dig till arbetsgivarregistret.

Mer information

Rådgivningstjänsterna hjälper

I början av arbetsgivarskapet finns det mycket information och hjälp att få. Om du söker en lämplig arbetstagare kan du bekanta dig med sidan Rekrytering. Tveka inte att kontakta rådgivningstjänsterna: offentliga aktörer, såsom AN-tjänsternas kundservice, erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Läs mer

Uppdaterad: