Influerare i sociala medier

Som influerare i sociala medier kan du få inkomster på många olika sätt.

kuvituskuva

Många producerar innehåll för sociala medier som hobby på fritiden. Dessutom har sociala medier blivit ett allt populärare sätt att skaffa sig utkomst både som huvud- och bisyssla. Antalet följare har en stor inverkan på hur mycket inkomster man kan tjäna på innehållsproduktion i sociala medier.

Som influerare i sociala medier kan du få inkomster till exempel från kommersiellt samarbete och reklam som visats i samband med innehållet du producerar. Många av de mest populära influerarna medier arbetar ibland som talare eller speaker vid sidan av innehållsproduktionen.

När du gör kommersiellt samarbete ska du välja det sätt att fakturera för arbetet som passar dig bäst. Du kan grunda en firma och skaffa ett eget FO-nummer eller fakturera för samarbetet utan FO-nummer via en faktureringstjänst. Vilket alternativ som passar dig bäst beror på dina inkomsters storlek. Om årsinkomsterna från samarbetet överstiger 5 000 euro lönar det sig att bekanta sig med att grunda en firma. Överväg också att anlita en bokföringstjänst, eftersom du med hjälp av den kan låta en yrkesutbildad person utföra det administrativa arbetet och själv koncentrera dig på innehållsproduktionen.

I synnerhet influerare som får större inkomster föredrar aktiebolag som företagsform, eftersom de då kan betala lön till sig själva och sysselsätta andra. Om du tjänar över 40 000 euro per år genom sociala medier lönar det sig att överväga att grunda ett aktiebolag.

Kom ihåg att dina inkomster från sociala medier är skattepliktiga. Till dessa hör också olika produkter och tjänster som erhållits som arvode.

Läs mer
Mer information

Uppdaterad: