Att återgå till arbetslivet

Ska du återvända till arbetslivet efter till exempel föräldraledighet eller närståendevård? 

Om du återvänder till arbetslivet efter en paus lönar det sig att utnyttja olika sysselsättningsfrämjande tjänster.

Om du behöver hjälp med att söka arbete är jobbsökarträning, arbetsträning samt rådgivning och handledning i jobbsökning inom arbets- och näringstjänsterna bra alternativ.

Är du intresserad av ett helt nytt yrke eller en helt ny bransch? Psykologtjänsten för yrkesval och karriärvägledning, karriärträning, arbetskraftsutbildning eller arbetsprövning kan hjälpa dig att komma igång med en ny karriär. Det lönar sig också att bekanta sig med läroavtalsutbildningen, som är ett möjligt alternativ för att utbilda sig till ett nytt yrke.

Om du ska återvända till arbetslivet efter en längre sjukledighet kan du bekanta dig med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Tjänster
Mer information

Uppdaterad: