Tjänster för invandrare och integrationsplan

När du flyttar till Finland får du hjälp med integration och sysselsättning av arbets- och näringstjänsterna.

Integrations- och sysselsättningstjänster till din hjälp

När du som invandrare kommer till Finland är det viktigt att du integrerar dig, dvs. tillägnar dig de kunskaper och färdigheter som behövs i det finländska samhället.

Det finns olika integrationstjänster som hjälper dig med integrationen. Även familjemedlemmar som flyttar med dig kan ha rätt till integrationstjänster. Det lönar sig också att börja studera finska eller svenska, eftersom språkkunskaper hjälper i integrationen.

Om du behöver hjälp med att söka jobb får du också hjälp av arbets- och näringstjänsterna. Det finns ett brett tjänsteutbud där du hittar en tjänst som passar just dig som stöd för din sysselsättning.

Inledande kartläggning och integrationsplan

Tillsammans med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket gör du en inledande kartläggning och en integrationsplan. 

I den inledande kartläggningen bedöms preliminärt med vilka tjänster din integration och sysselsättning bäst kan stödas.

Den inledande kartläggningen kan till exempel innehålla

  • en inledande intervju
  • testning av språkkunskaper och
  • kompetenskartläggning.

Du gör också upp en integrationsplan tillsammans med din expert. I den kommer man överens om åtgärder som syftar till att stödja dina möjligheter att inhämta tillräckliga kunskaper i finska eller svenska samt andra kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samt att främja dina möjligheter att som jämbördig medlem delta i samhällsverksamheten. 

I integrationsplanen kommer man till exempel överens om deltagande i tjänster som stöder din integration och sysselsättning. Lämpliga tjänster kan vara till exempel integrationsutbildning, jobbsökar- eller karriärträning eller arbetsprövning. I planen kan man också komma överens om studier i finska eller svenska eller till exempel om undervisning i det egna modersmålet eller läs- och skrivfärdigheter.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

Uppdaterad: