Att upphöra som arbetsgivare

Om du avslutar en regelbunden lönebetalning eller hela din företagsverksamhet, kom ihåg att göra de nödvändiga anmälningarna.

Om ditt företags verksamhet upphör helt ska du göra en anmälan om upphörande i Företags- och organisationsdatasystemet.

Om du avslutar en regelbunden löneutbetalning eller om den blir tillfällig ska du anmäla detta till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen meddelar dig när ditt företag har tagits bort ur arbetsgivarregistret. De lagstadgade anmälningarna och avgifterna förpliktar dig medan ditt företag finns i arbetsgivarregistret. 

Om du fortsätter med en tillfällig lönebetalning efter att du har tagits bort ur arbetsgivarregistret, kom ihåg att anmäla de utbetalda lönerna till Skatteförvaltningens inkomstregister. 

Mer information

Uppdaterad: