Att ingå ett arbetsavtal

I arbetsavtalet kommer du överens med arbetstagaren om arbetsuppgifter, arbetstid, lön och eventuella andra förmåner och villkor.    

När en ny arbetstagare börjar, gör upp och underteckna arbetsavtalet före den första arbetsdagen. Ett muntligt arbetsavtal är giltigt, men det rekommenderas att arbetsavtalet ingås skriftligt. Det är lättare för både dig och dina arbetstagare att kontrollera överenskomna arbetsuppgifter, löner och andra villkor i ett skriftligt avtal. 

Om du vill ingå ett tidsbundet avtal ska du ha en godtagbar orsak till det. De vanligaste skälen är vikariat, säsongsarbete och projektarbete.  

Dessutom ska du beakta minimibestämmelserna i ett eventuellt kollektivavtal. Bekanta dig med kollektivavtalet i din bransch om ett sådant gäller.

Om du vill läsa mer om ämnet, bekanta dig med Arbetarskyddsförvaltningens webbplats, där du hittar heltäckande information om arbetsavtal och lagstiftningen i anslutning till det.

Mer information

Uppdaterad: