Arbetsgivarens tjänster under kommunförsöket för sysselsättning

Kommunförsöken för sysselsättning inleds 1.3.2021 i de områden som deltar i kommunförsöken för sysselsättning. Kommunförsöken avslutas 31.12.2024.

Under kommunförsöket erbjuds du fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster från arbets- och näringsbyrån. Det lönar sig dock att beakta kommunförsökets inverkan på uträttandet av ärenden, eftersom en del av de arbetssökande har överförts till att vara kunder hos en kommun inom kommunförsöket medan andra har blivit kvar hos arbets- och näringsbyrån. Under den tid försöket pågår ansvarar i huvudsak de överförda kundernas hemkommun för kundernas tjänster. De kunder som inte blir kunder inom kommunförsöket fortsätter som kunder vid arbets- och näringsbyrån.

Du får fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster från arbets- och näringsbyrån 

Alla arbetsgivar- och företagstjänster vid arbets- och näringsbyråerna står fortfarande till ditt förfogande även under kommunförsöket. Du kan till exempel anmäla en ledig arbetsplats till arbets- och näringsbyrån, samt få hjälp med personalutveckling, förändringar och arbetstillståndsärenden. Företagsrådgivarnas kontaktuppgifter finns på arbets- och näringsbyråernas webbplats.

Mer information

Du kan anmäla en ledig plats både till arbets- och näringsbyrån och till områdets kommunförsök 

Du kan fortsättningsvis meddela arbets- och näringsbyrån om lediga arbetsplatser, placeringsmöjligheter eller möjligheter till arbetsprövning. Om det finns ett kommunförsök i ditt område kan du också meddela platsen till försökskommunen. Ett undantag är alterneringsledighetsuppgifter som endast administreras av arbets- och näringsbyrån.

Begäran om kontakt, platsannonser, möjligheter till arbetsprövning och lönesubventionerade platser som lämnats in via arbetsgivarens Mina e-tjänster styrs alltid till arbets- och näringsbyrån för behandling.

Kontrollera om du ska söka lönesubvention från arbets- och näringsbyrån eller från kommunförsöket

När du ansöker om lönesubvention under kommunförsöket lönar det sig att beakta att de personer som rekryteras i ditt område kan vara kunder hos arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. Om du rekryterar två personer med lönesubvention kan den ena alltså vara kund hos arbets- och näringsbyrån och den andra hos kommunförsöket.

När du fyller i ansökan om lönesubvention måste du veta om du ansöker om lönesubvention från arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. Enklast får du reda på detta genom att fråga den person som rekryteras med lönesubvention om hen är kund inom ett kommunförsök eller vid arbets- och näringsbyrån. Om kunden har fått ett lönesubventionskort bör rätt myndighet vara registrerad på kortet. I oklara fall lönar det sig att be personen som rekryteras att utreda ärendet hos sin egen sakkunniga eller via personkundens telefontjänst.  

Det lönar sig att ansöka om lönesubvention i god tid innan anställningsförhållandet inleds, eftersom du måste få ett positivt beslut om lönesubvention innan arbetstagaren kan inleda lönesubventionerat arbete.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Uppdaterad: