Lättföretagare

Som lättföretagare kan du arbeta och få lön till exempel via faktureringstjänster, faktureringsandelslag eller digitala arbetsförmedlingsplattformar. Ditt arbete kan innehålla uppgifter med anknytning till hemmet, välbefinnande, underhållning, byggande, undervisning eller datateknik.

Som lättföretagare kan ditt arbete till exempel bestå av kortvariga arbetstillfällen för vilka du får ersättning via en faktureringstjänst eller ett faktureringsandelslag. 

Med hjälp av en faktureringstjänst kan du fakturera för ditt arbete utan ett eget företag och FO-nummer. Det finns olika slags fakturerings- och lönebetalningstjänster, och de sköter de lagstadgade skyldigheterna i anslutning till företagande för din del. Det lönar sig dock att ta reda på vilka skyldigheter du själv har som lättföretagare. Kontrollera också hur dina inkomster påverkar till exempel din beskattning och erhållandet av eventuellt utkomstskydd för arbetslösa.

Som lättföretagare kan du också få kortvariga arbetstillfällen eller projektarbete via digitala arbetsförmedlingsplattformar. Arbetsförmedlingsplattformarna sköter lönebetalningen för beställarens del, samt ofta också andra arbetsgivarskyldigheter. Oftast erbjuds enskilda projekt utan anställningsförhållande, men en del plattformar kan också anställa dig.

Läs mer
Mer information

Uppdaterad: