Idrottare

Som professionell idrottare kan du trygga din utkomst till exempel med ett avtal med en idrottsförening, ett stipendium eller ett sponsoravtal.

Som idrottare kan du skaffa dig din utkomst på många olika sätt. Om du hör till en idrottsförening kan du ingå ett spelaravtal med din idrottsförening. I avtalet kommer ni överens om de villkor enligt vilka du förbinder dig att ge din insats till förmån för föreningen och om det vederlag som idrottsföreningen betalar för detta. Idrottsarbetet avviker från vanligt arbete, så spelaravtal har många unika drag.

Dessutom beviljar undervisnings- och kulturministeriet idrottsutövare tränings- och övningsstipendier samt statsunderstöd för motion och idrott. Du ska ansöka om stipendier och understöd separat och beviljandet av dem är prövningsbaserat. I Finland finns dessutom flera privata stiftelser och fonder som beviljar stipendier. 

Som idrottare kan du också få inkomster från tävlingspriser, deltagararvoden samt arvoden som grundar sig på reklam- och sponsoravtal. Ett sponsoravtal är ett samarbetsavtal mellan en idrottsutövare och ett företag där företaget betalar idrottsutövaren ersättning till exempel för att använda företagets produkter, uppträda på företagets tillställningar samt på andra sätt marknadsföra företaget och öka dess synlighet. Om du har många följare i sociala medier kan du få inkomster från olika kommersiella samarbeten.

Mer information

Uppdaterad: