Löntagarens utkomstskydd för arbetslösa

När du arbetar i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande är du löntagare. Om ditt anställningsförhållande upphör och du blir arbetslös kan du ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

För att du ska kunna få utkomstskydd för arbetslösa måste du

  • Anmäla dig som arbetssökande,
  • hålla din jobbsökning i kraft och
  • söka heltidsarbete. 

Utkomstskyddet för arbetslösa betalas mot vederlag. Det innebär att när du får utkomstskydd för arbetslösa måste du vara beredd att

  • söka arbetsmöjligheter och genomföra din sysselsättningsplan,
  • ta emot arbete eller utbildning som TE-byråns eller kommunförsökets expert erbjuder dig och
  • delta i offentliga sysselsättningsfrämjande tjänster.
Läs mer

Hur arbetets längd påverkar utkomstskyddet för arbetslösa 

Hur länge du har arbetat och orsaken till att ditt anställningsförhållande har upphört, påverkar huruvida du får utkomstskydd för arbetslösa. Din jobbsökning ska dock vara i kraft, för att du skulle kunna få utkomstskydd. Om du avslutar din jobbsökning efter att du fått jobb har du inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa.  

Avsluta ett arbetsförhållande 

Ditt arbetsförhållande kan upphöra av många olika orsaker. Orsaken påverkar erhållandet av arbetslöshetsförmån oberoende av anställningsförhållandets längd. 

Om ditt anställningsförhållande var tidsbundet och du arbetade fram till den avtalade tidpunkten för anställningsförhållandets upphörande, har du rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Även de övriga villkoren för utkomstskydd för arbetslösa ska uppfyllas. 

Om du avslutade ditt anställningsförhållande på din egen begäran, utreder en expert vid arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket hur upphörandet av anställningsförhållandet påverkar tillgången till utkomstskydd för arbetslösa. 

Arbetet börjar och upphör 

Anmäl alltid om förändringar i din sysselsättningssituation. Det gör du enklast i Mina e-tjänster. 

Meddela också om du har för avsikt att ansöka om utkomstskydd för arbetslösa efter förändringen. En expert vid arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket gör vid behov ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. 

Kom ihåg att du har rätt till utkomstskydd för arbetslösa endast för den tid du är arbetssökande och söker heltidsarbete. 

En arbetssökande som får invalidpension som delpension behöver inte söka heltidsarbete. 

Tjänster
Läs mer

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: