Konfliktsituationer på arbetsplatsen

Det kan uppstå konfliktsituationer i arbetsgemenskapen. Som arbetsgivare ska du identifiera arbetsgemenskapens utmaningar och försöka lösa problemen.

Dina arbetstagare har säkert olika åsikter om hur arbetet ska utföras. Om olika åsikter inte kan behandlas i arbetsgemenskapen kan det uppstå meningsskiljaktigheter. Lyssna och ta hänsyn till dina arbetstagares tankar, för med hjälp av dem kan du utveckla din organisations verksamhet. Försök skapa en plats i din arbetsgemenskap där ni kan diskutera på ett naturligt och konstruktivt sätt.

Konflikter kan också grunda sig på diskriminering eller annan osaklighet. Skapa en atmosfär i arbetsgemenskapen där det är lätt för dina arbetstagare att berätta om till exempel mobbning på arbetsplatsen. Som arbetsgivare ska du ingripa i diskriminering eller mobbning.

  • Uppmuntra dina arbetsgivare att öppet berätta om de utsätts för diskriminering, mobbning eller våld på arbetsplatsen.
  • När du löser konfliktsituationer, lyssna på alla parter.
  • Försök tillsammans med din arbetsgemenskap hitta en lösning som tillfredsställer alla.
  • Ta reda på orsakerna till konflikten. Fundera på vilka förändringar du kan göra för att problemet inte ska upprepas.
  • Skapa en verksamhetsmodell för konfliktsituationer med din arbetsgemenskap om en sådan inte redan finns.

Arbetarskyddscentralen erbjuder omfattande handböcker för konfliktsituationer i arbetsgemenskapen. Det lönar sig att bekanta sig med dem så att du vet hur du ska agera i svåra situationer.

Mer information

Uppdaterad: