Att vara arbetsgivare

Olika skeden av att vara arbetsgivare är förknippade med saker och ansvar som det är viktigt att du beaktar.

Att vara arbetsgivare är förknippat med olika skyldigheter i olika skeden. Ta reda på vilka centrala frågor som gäller för att vara arbetsgivare redan innan du börjar rekrytera en ny arbetstagare. I den här sektionen berättar vi om de viktigaste sakerna och hänvisar till noggrannare information och tjänster. 

Om du behöver hjälp med att hitta en ny arbetstagare, bekanta dig med sektionen Rekrytering och där innehållet om att hitta en ny arbetstagare. Om du särskilt vill ha information om hur du kan utveckla din befintliga arbetsgemenskap och stöda jämställdheten, bekanta dig med sektionen Arbetsgemenskap. Om du behöver ändra dina arbetstagares anställningsförhållanden kan du läsa om alternativen under sektionen Förändringar i anställningsförhållandet.  

  • Vill du utvidga din företagsverksamhet eller känner du att din egen tid inte längre räcker till för allt arbete? Då kan det vara en lämplig lösning för dig att anställa en arbetstagare. När du anställer en arbetstagare i ditt företag blir du arbetsgivare. Du kan få rådgivning och stöd i olika skeden av ditt arbetsgivarskap.

  • Som arbetsgivare har du många lagstadgade skyldigheter gentemot både dina arbetstagare och myndigheterna.

  • Om du avslutar en regelbunden lönebetalning eller hela din företagsverksamhet, kom ihåg att göra de nödvändiga anmälningarna.

Information om lönesubvention till arbetsgivaren

Bekanta dig med ytterligare information om lönesubvention till arbetsgivaren

Läs mer

Uppdaterad: