Att studera som arbetslös

Som arbetslös har du flera olika möjligheter att utveckla ditt kunnande eller prova på något alldeles nytt. Om du är arbetslös arbetssökande är det viktigt att du kommer överens om påbörjandet av dina studier med din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket innan du börjar studera.

Du kan under vissa villkor vara berättigad till utkomstskydd för arbetslösa under din studietid. Innan du börjar studera bedömer din arbets- och näringsbyrå eller en specialist inom kommunförsöket om förutsättningarna för utkomstskydd för arbetslösa fylls i ditt fall, därför ska du kontakta din specialist i ett så tidigt skede som möjligt. Om du är arbetslös arbetssökande ska du komma ihåg att meddela din specialist om alla dina begynnande studier. Meddela on studier även då du inte får studiestöd.

Arbetskraftsutbildning

I en yrkesinriktad arbetskraftsutbildning kan du avlägga en grundläggande examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en del av dessa examina. Därtill arrangeras det inom många branscher även fortsatt- och kompletterande utbildning. Gratis yrkesinriktad arbetskraftsutbildning arrangeras vid yrkesinriktade vuxenutbildningscentra, högskolor och privata läroanstalter.

Om du överväger att bli företagare eller tänker starta en företagsverksamhet kan du delta i företagarutbildning som ordnas som arbetskraftsutbildning. Om du startar en företagsverksamhet kan du kombinera detta på ett flexibelt sätt med företagarutbildningen.

Tjänster
Mer information

Frivilliga studier

Om du vill utveckla ditt kunnande under din arbetslöshet och du är över 25 år gammal ska du bekanta dig med frivilliga studier. Frivilliga studier innebär skolning som produceras av en läroanstalt, (dvs. inte arbets- och näringsbyrån) som även bestämmer över antagningen av studerande. Du ska själv komma överens om dina studier med din specialist.

Kortvariga studier och utkomstskydd för arbetslösa

Om du är över 25 år gammal, har tidigare studier men saknar endast en liten del av din examen eller om du vill avlägga en kort kompletterande kurs kan du ha möjlighet att göra kortvariga studier och få arbetslöshetsförmån för den tiden. Studierna kan vara i högst sex månader.

Frivilliga studier för invandrare

Frivilliga studier är ett alternativ till AN-tjänsternas integrationsutbildningar. Frivilliga studier är till nytta om arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket inte kan erbjuda dig en studieplats i integrationsutbildningen eller om du hittar någon annan utbildning som passar dina behov bättre. Ibland kan frivilliga studier försnabba din sysselsättning och integration.

Deltidsstudier

Deltidsstudier är studier som inte hindrar dig att utföra eller ansöka om heltidsarbete. Studierna kan handla om att till exempel lära sig en ny färdighet, utföra grundläggande studier i en öppen läroanstalt eller slutföra tidigare avbrutna studier för att sedan avlägga en examen.

Med lönesubvention kan du sysselsätta dig med arbetsuppgifter dina kompetenser inte ännu fullt räcker till

Om det är utmanande för dig att bli sysselsatt på grund av att du saknar en del kunnande som krävs för arbetet kan du sysselsätta dig med hjälp av lönesubvention. Med hjälp av lönesubvention kan du i ditt arbete utveckla yrkeskunnighet samtidigt som du arbetar.

Be din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket att ge dig information om dina möjligheter att få lönesubvention. Om du har möjlighet att få lönesubvention ska du ta kontakt med intressanta arbetsgivare och tala om för dem att det är möjligt att få lönesubvention med tanke på en anställning av dig.

Drömmer du om ett nytt jobb? Låt Jobbmarknaden hjälpa dig.

Drömmer du om ett nytt steg framåt i din karriär? Vill du hitta ett undangömt jobb? När du skapar och publicerar en jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden ger du arbetsgivare som söker arbetstagare en möjlighet att ta kontakt med dig.

Läs mer

Uppdaterad: