Kakor på Jobbmarknaden

Kakor är små textfiler som sparas i webbläsarens cacheminne. Kakor skadar inte din dator eller dina filer. Kakor möjliggör till exempel smidig och säker användning av och inloggning till tjänsten och insamling av användardata för analys och utveckling. På den här sidan hittar du information om kakor som används på Jobbmarknaden. 

Vissa kakor är kritiska för att Jobbmarknaden ska fungera, och för dessa ber vi inte separat om ditt godkännande. Däremot kan du blockera kakor som samlar in användardata för analys och utveckling av tjänsten om du vill.  

Kritiska kakor

authorization, session_exp, ASPnet.core ja XSRF-REQUEST-TOKEN

 • typ: förstapartskaka
 • syfte: session och säkerhetsidentifierare för den inloggade användaren
 • varaktighet: session

tmt_cc_status

 • typ: förstapartskaka
 • syfte: lagrar information om godkännande eller avslag på kakor
 • varaktighet: 6 månader

Frivilliga kakor

Nedan listade kakor används för analys och uppföljning av användare (Matomo). Du kan välja att acceptera eller avvisa kakorna nedan. Uppgift om att man godkänt kakorna sparas, och man tillfrågas inte om att godkänna kakorna varje gång som man besöker webbplatsen. Kakor som man har godkänt kan senare avvisas genom att tömma webbläsarens cacheminne och sparade kakor, vilket gör att man på nytt tillfrågas om man vill godkänna kakorna.  

Uppgifterna som samlas in med hjälp av kakorna nedan används för att utveckla Jobbmarknaden. Uppgifter för insamling av analysdata om användarna lämnas inte ut till tredje part. 

_pk_id –

 • typ: förstapartskaka
 • syfte: behåller några detaljer om användaren, till exempel användarens besökar-ID
 • varaktighet: säilytetään 13 månader

_pk_ref –

 • typ: förstapartskaka
 • syfte: lagrar inriktningsinformationen som besökaren ursprungligen använde när han besökte webbplatsen
 • varaktighet: 6 månader

_pk_ses, _pk_cvar ja _pk_hsr 

 • typ: förstapartskaka
 • syfte: kortvariga kakor som tillfälligt samlar in information om ditt besök på webbplatsen
 • varaktighet: 30 minuter

_pk_testcookie

 • typ: förstapartskaka
 • syfte: kontrollerar om användarens webbläsare stöder cookies
 • varaktighet: går ut direkt efter skapandet

Instruktioner för att radera kakor i de vanligaste webbläsarna