Delta i utvecklingsarbetet

Jobbmarknad utvecklas tillsammans med administratören, kunderna och samarbetspartnerna. Det gemensamma arbetet går ut på växelverkan både vid fysiska möten och på nätet. Delta i det gemensamma utvecklingsarbetet:

Tänk på att Jobbmarknad är en tjänst under utveckling. Nya funktioner kommer att introduceras allteftersom utvecklingsarbetet fortskrider.

Vissa funktioner kan till exempel förutsätta att samarbetspartnern bygger upp ett gränssnitt i tjänsten.

Respons på användningen av tjänsten och om utvecklingsutsikterna samlas kontinuerligt in av samarbetspartnerna.

Uppdaterad: