Delta i utvecklingsarbetet

Jobbmarknaden utvecklas tillsammans med administratören, kunderna och samarbetspartnerna. Det gemensamma arbetet går ut på växelverkan både vid fysiska möten och på nätet. Delta i det gemensamma utvecklingsarbetet:

Formuläret för deltagande (Webropol, på finska)

Tänk på att Jobbmarknaden är en tjänst under utveckling. Nya funktioner kommer att introduceras allteftersom utvecklingsarbetet fortskrider.

Vissa funktioner kan till exempel förutsätta att samarbetspartnern bygger upp ett gränssnitt i tjänsten.

Respons på användningen av tjänsten och om utvecklingsutsikterna samlas kontinuerligt in av samarbetspartnerna.

Uppdaterad: