Maskinrösterna Ilona och Amanda

På Jobbmarknaden hittar du de naturliga maskinrösterna Ilona och Amanda, som låter dig lyssna på de flesta innehållssidorna på Jobbmarknaden. IIlona och Amanda produceras av mjukvaruföretaget a.i.mater, som specialiserat sig på AI-baserade talteknologilösningar.

De moderna maskinrösterna pauserar och betonar sitt tal på ett mänskligt sätt, vilket gör att det låter mer naturligt.

Du kan lyssna på Jobbmarknadens innehåll på finska, svenska och engelska. På finska läses texterna med maskinrösten Ilona och på finlandssvenska med maskinrösten Amanda. Även den engelska maskinrösten produceras av a.i.mater.

Du kan starta och pausa lyssnandet med knappen ”Läs sidan” som finns på sidorna. Knappens position kommer att synkroniseras med Jobbmarkadens chatbott och chatt i början av 2023. 

Funktionaliteten förbättrar tillgängligheten på Jobbmarknaden, även om den inte ersätter till exempel skärmläsare som används av synskadade. 

 

Uppdaterad: