Tjänster och blanketter

På Jobbmarknaden hittar du information om tjänster i samband med innehållet. Blanketter hittas såväl i samband med servicebeskrivningarna som på webbtjänsten Suomi.fi.

Innehållen på Jobbmarknaden är uppdelade enligt målgrupper samt arbetslivsteman och situationer. Du hittar lätt tjänster som lämpar sig för en viss situation i samband med innehållen. De offentliga tjänsterna visas som s.k. servicebeskrivningar, vars innehåll kommer från Suomi.fi-servicedatalagret.

Noggrannare servicebeskrivningar öppnas på en separat sida och länkarna till beskrivningarna har avskilts under rubrikerna ”Tjänster”. Du kan bläddra bland tjänster som hänför sig till arbetslivet också på Jobbmarknadens sida ”Tjänster”, där du kan ställa olika sökvillkor för tjänsterna.

Blanketter

De blanketter som hänför sig till tjänster som den offentliga förvaltningen erbjuder finns i samband med servicebeskrivningarna.
Du kan också söka blanketter på Suomi.fi:s sida ”Blanketter”, där du hittar anvisningar för noggrannare sökning av blanketter. 

Uppdaterad: